Het gaat bij deze portretten niet zo zeer om het kopieren van een mens , maar eerder om het neerzetten van een bepaalde gemoedstoestand of stemming Nestas esculturas nao vai precisamente a copia de uma pessoa, mas mais para demonstrar uma certa sencao de como uma pessoa se sente espiritualmente.

uit 2002 tot 2010 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar